Boekarest 2017 - Uitnodiging en Programma

Beschermingskloof voor migrerende werknemers in de EU

Focus op werk- en levensomstandigheden voor migrerende werknemers en hun gezinnen

19 en 20 oktober 2017, Boekarest

Organisatie: Euromf vzw
Met financiële steun van de Europese Unie

Ten gevolge van de Europese eenmaking zien we een steeds groeiende stroom arbeidsmigranten uit lageloonlanden naar de rijkere landen van de EU.
Dit zet de loon- en arbeidsvoorwaarden en de bescherming door de sociale zekerheid in de gastlanden sterk onder druk, met als gevolg heel wat onzekerheid en onrust, die op hun beurt aanleiding geven tot sterk protest. Als gevolg daarvan komt deze problematiek hoger op de Europese agenda.

Maar naast deze directe gevolgen zijn er heel wat neveneffecten die minder in de schijnwerper staan.
Zo verdwijnt er in de landen van herkomst veel professionele en vakkennis waardoor de lokale economische ontwikkeling wordt vertraagd. Gezinnen worden uit elkaar gehaald en kinderen groeien op zonder rolmodellen (Euro Orphans). Vaak komen in de gastlanden uitbuitingsmechanismen op gang op het gebied van huisvesting, gezondheidszorg en uitbetaling van lonen en vergoedingen.

Het doel van dit project is om alle elementen die het leven van een arbeidsmigrant bepalen in kaart te brengen en daarmee een ​​bewustwording te realiseren bij de sociale partners en de EU-beleidsmakers om de problematiek vanuit een breder perspectief te benaderen dan enkel te kijken naar maatregelen voor gelijke loon- en arbeidsvoorwaarden.
De neveneffecten moeten in de verdere sociale dialoog worden opgenomen.

Op dit ogenblik is de kernactiviteit van de vakbonden nog te veel en te exclusief gericht op loon- en arbeidsvoorwaarden en bescherming door de sociale zekerheid. Arbeid moet echter gezien worden als een onderdeel van het leven als dusdanig en moet dienen als hefboom voor de sociale en economische ontwikkeling van de werknemer (in dit geval de arbeidsmigrant) en zijn of haar familie.
De begeleidende maatregelen zijn even belangrijk als de loon- en arbeidsvoorwaarden.

Met dit project willen we een overzicht geven van de verschillende componenten die zowel direct als indirect een rol spelen in het leven van een arbeidsmigrant in de EU. Deze elementen betreffen zowel de loon- en arbeidsvoorwaarden en de bescherming door de sociale zekerheid, als de bijkomende gevolgen van deze -niet altijd vrijwillige- keuze.

In de loop van het project worden ervaringen uit het werkgebied, onderzoeksresultaten en resultaten van lopende gesprekken opgelijst en uitgewisseld, ook tussen de verschillende gastlanden en landen van herkomst.
De vraagstukken die zeker zullen worden behartigd zijn loon- en arbeidsvoorwaarden, uitbuitingsmechanismen, bescherming door sociale zekerheid, huisvesting, gezondheid en gezondheidsbescherming, familiale problemen, verlies van economische ontwikkelingskracht, enz.
Wat de verschillende projectthema's betreft, willen we samenwerken met academici, veldwerkers en vakbondsactivisten uit de brede arbeidersbewegingen.
In het project wordt een verhelderend voorbeeld uit het echte leven opgenomen.

Tijdens het seminarie is er ruim gelegenheid om de zaken in de plenaire groep te bespreken. De discussie zal in plenaire groep gebeuren wegens de beperkte vertaalmogelijkheden. Wij hopen dat de groepsduscussies zullen leiden tot oplossingen die we achteraf aan de EU-beleidsmakers kunnen voorleggen.

Download de uitnodiging en het programma:

 

Wij gebruiken cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op: als u onze cookies weigert zijn mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar.