Boekarest 2011 - Programma

Een sterk stelsel van sociale zekerheid als bescherming van de werknemers tegen de gevolgen van de economische crisis

1 en 2 september 2011 - Boekarest

Georganiseerd door Euromf vzw

Financieel ondersteund door de Europese Unie

De sociale zekerheid wordt gebouwd door een solidariteitsmechanisme voor werknemers, werkgevers en overheid. De kracht van dit systeem is de factor solidariteit. Een sterk systeem is in staat om een muur tegen de armoede te bouwen en is bovendien een sterke bescherming tegen economische crises. Maar de grote vraag is: wat is de duurzaamheid van deze solidariteit, terwijl tegenwoordig de liberalisering de economische hype is om alle problemen op te lossen.

Binnen dit hele systeem van de sociale zekerheid zoomen we in op de pijler pensioenen en de pilaar ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Bovendien zorgt de huidige economische crisis ervoor dat maatregelen die deel uitmaken van de sociale bescherming in de meeste Europese landen inkrimpen. Is er ruimte voor solidariteit in deze context? Groeien we enerzijds naar een kleine eerste juridische pijler gebaseerd op de principes van solidariteit en verzekering en aan de andere kant in de richting van een grote tweede vrije markt pijler enkel op basis van de liberale principes van de verzekering?

Met andere woorden: werkt Europa aan een systeem van sociale zekerheid als economische (financiële) uitdaging in plaats van een sociale uitdaging met economische aspecten? Hoe zijn de maatschappelijke organisaties (de zogenaamde middenveldorganisaties) betrokken bij het proces van het bouwen van een echt Europees stelsel van sociale zekerheid? Hoe kan de sociale zekerheid overleven in een gemeenschappelijke Europese markt zonder gemeenschappelijke definitie van openbare diensten?

Maar we proberen ook om kennis te verbreden en ervaringen uit onze eigen praktijk te delen: projecten van de sociale en maatschappelijke organisaties over deze onderwerpen in een aantal oude en nieuwe EU-lidstaten zullen tijdens dit seminar worden gepresenteerd. Deze manier van uitwisseling en dialoog zal inspirerend werken voor acties het Europese beleid  beïnvloeden.

Download het programma:

Wij gebruiken cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op: als u onze cookies weigert zijn mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar.